• ถุงใส่แก้วกาแฟหนา 150g 8cm x 13cm x 18cm
  94.00 ฿
 • ถุงกระดาษใส่แก้วกาแฟ หน้า 125g 8cm x 13cm x 18cm
  90.00 ฿
 • ถุงกระดาษคราฟท เค้ก 3 ปอนด์ 27.5cm x 32.5cm x 26cm
  150.00 ฿
 • ถุงกระดาษคราฟท์เค้ก 2 ปอนด์ 25.5cm x 31cm x 26cm
  125.00 ฿
 • ถุงกระดาษคราฟท์ เค้ก 1 ปอนด์ 21cm x 25cm x 25.5cm
  110.00 ฿
 • ถุงกระดาษคราฟท์ ไซด์ S 8cm x 13cm x 18cm
  110.00 ฿
 • ถุงกระดาษคราฟท์ J6 12.5cm x 18cm x 31cm
  98.00 ฿
 • ถุงกระดาษคราฟท์ J3 10.5cm x 20cm x 28cm
  95.00 ฿
 • ถุงกระดาษคราฟท์ J2 10.5cm x 16.5cm x 25cm
  95.00 ฿
 • ถุงกระดาษ คราฟท์ J1 9cm x 14.5cm x 23cm
  73.00 ฿
 • ถุงกระดาษคราฟท์ทรงสูง ไซด์ S 8cm x 13cm x 25cm
  120.00 ฿
 • ถุงกระดาษคราฟท์ ไซด์ S ก้นกว้าง 13cm x 19.5cm x 22cm
  96.00 ฿
 • ถุงกระดาษคราฟท์ ไซด์ XL 9cm x 21cm x 31.5cm
  105.00 ฿
 • ถุงกระดาษคราฟท์ ไซด์ M 9cm x 21cm x 24.5cm
  90.00 ฿

Visitors: 32,058