• กล่องอาหารเนื้อหนา PS ขนาด 500ml. พร้อมฝา #2116
  115.00 ฿
 • กล่องอาหาร Bento เนื้อ PS สีดำแยก 5 ช่อง พร้อมฝาใส UNI-9112-2
  310.00 ฿
 • ชามพลาสติก สีใส PS #5089
  135.00 ฿
 • ชามพลาสติก สีใส PS #5089-L
  240.00 ฿
 • ชามพลาสติก สีดำ PS #5099B
  135.00 ฿
 • ชามพลาสติก สีดำ PS #5099B-L
  240.00 ฿
 • กล่องอาหาร 3 ช่อง PS ขาว ฝาใส #502W
  160.00 ฿
 • กล่องอาหาร Bento เนื้อ PS สีดำแยก 3 ช่อง พร้อมฝาใส UNI-9047
  435.00 ฿
 • กล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าตื้น พร้อมฝา T602 เนื้อ PET
  190.00 ฿
 • กล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าแยกช่องพร้อมฝา T603 เนื้อ PET
  190.00 ฿
 • กล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าลึกพร้อมฝา T604 เนื้อ PET
  210.00 ฿
 • กล่องสี่เหลี่ยมจตุรัสตื้น พร้อมฝา T605 เนื้อ PET
  175.00 ฿
 • กล่องสี่เหลี่ยมจตุรัสกลาง พร้อมฝา T606 เนื้อ PET
  190.00 ฿
 • กล่องสี่เหลี่ยมจตุรัสลึก พร้อมฝา T607 เนื้อ PET
  210.00 ฿
 • กล่องทรงกลมตื้น พร้อมฝา T201 เนื้อ PET
  175.00 ฿
 • กล่องทรงกลมกลาง พร้อมฝา T202 เนื้อ PET
  190.00 ฿
 • กล่องรูปทรงกลมลึก พร้อมฝา T203 เนื้อ PET
  210.00 ฿
 • ชามรูปทรง 10 เหลี่ยม พร้อมฝา T204 เนื้อ PET
  165.00 ฿
 • ชามทรงรูปก้นหอยพร้อมฝา T205 เนื้อ PET
  165.00 ฿

Visitors: 32,056