กล่องอาหารไมโครเวฟ

กล่องอาหารไมโครเวฟ (ใส่อาหารร้อน)

 • กล่อง PP 1 ช่อง 500ml สีขาว ฝาใส P602 50ชุด/ห่อ
  160.00 ฿
 • กล่อง PP แยก 1 ช่อง 500ml ฝาพับ ยี่ห้อ EPP 25ชุด/ห่อ
  55.00 ฿
 • กล่อง PP 1 ช่อง 650ml ฝาพับ ยี่ห้อ EPP 25ชุด/ห่อ
  60.00 ฿
 • กล่อง PP แยก 2 ช่อง 650ml ฝาพับ ยี่ห้อ EPP 25ชุด/ห่อ
  60.00 ฿
 • กล่อง 1 ช่อง ฝาพับ 750ml ห่อละ 25ชิ้น
  60.00 ฿
 • กล่อง 2 ช่อง ฝาพับ 750ml ห่อละ 25ชิ้น
  60.00 ฿
 • กล่อง PP 1 ช่อง 500ml ตัวใส ฝาใส ยี่ห้อ EPP 25ชุด/ห่อ
  65.00 ฿
 • กล่อง PP แยก 2 ช่อง 500ml ตัวใส ฝาใส ยี่ห้อ EPP 25ชุด/ห่อ
  68.00 ฿
 • กล่อง PP 1 ช่อง 750ml ยี่ห้อ EPP 25ชุด/ห่อ
  72.00 ฿
 • กล่อง PP แยก 2 ช่อง (750ml) ยี่ห้อ EPP ฝา 25ชุด/ห่อ
  75.00 ฿
 • กล่อง 1 ช่อง 750ml สีขาว+ฝาใส 25ชิ้น/ห่อ
  60.00 ฿
 • กล่อง 2 ช่อง 750ml สีขาว + ฝาใส 25ชิ้น/ห่อ
  60.00 ฿
 • กล่องอาหาร 750ml สีดำ ห่อละ 25ชิ้น
  60.00 ฿
 • กล่องอาหาร 750ml 2ช่อง สีดำ ห่อละ 25ชิ้น
  60.00 ฿
 • กล่องอาหาร 2 ชั้น ขนาด 750ml ห่อละ 25pcs
  85.00 ฿
 • กล่อง PP 1 ช่อง (1000ml) ยี่ห้อ EPP 25ชุด/ห่อ
  80.00 ฿
 • กล่องอาหาร 2 ชั้น 1000ml ห่อละ 25ชิ้น
  90.00 ฿
 • กล่อง PP 1ช่อง 450ml P105 สีใส ฝาพับ 50ชุด/ห่อ
  105.00 ฿
 • กล่อง PP 1ช่อง 500ml P106 สีใส ยี่ห้อ PP 50ชุด/ห่อ
  128.00 ฿
 • กล่อง PP 2 ช่อง 500ml สีใส TL002 50ชุด/ห่อ
  65.00 ฿
 • กล่อง PP 425ml P601BKT สีดำ ฝาใส 100ชุด/ห่อ
  380.00 ฿
 • กล่อง1 ช่อง 500ml สีดำ ฝาใส 50ชุด/ห่อ
  64.00 ฿
 • กล่อง PP 1 ช่อง 500ml สีดำ ฝาใส P602BKT 50ชุด/ห่อ
  170.00 ฿
 • กล่อง PP 1 ช่อง 500ml สีดำ ฝาใส YYE-250PP-1 50ชุด/ห่อ
  200.00 ฿


Visitors: 32,057