โลโก้บนแก้วกาแฟกระดาษ

บริการงาน โลโก้ บนแก้วกระดาษ สำหรับเครื่องดื่มเย็น และร้อน

งานสกรีน 1 สี (รอบแก้ว) เริ่มขั้นต่ำ 1,000pcs   

งานพิมพ์ 1-4 สี (รอบแก้ว) เริ่มขั้นต่ำ 20,000pcs    

งาน PAD Printing พิมพ์โลโก้ 1-4 สี (1 จุด) เริ่มขั้นต่ำที่ 2,000pcs

 

 

Visitors: 32,056