กระดานเมนู / เมนูแข็ง 2 ด้าน (Menu)

เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีรายการเครื่องดื่มไม่มาก  ก้อสามารถทำเมนูแข็ง 1-2 ด้านเพื่อนำเสนอสินค้า & บริการให้มีความน่าสนใจได้  

 

Visitors: 32,056