กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก (Plastic Packaging)

 

เรามี บรรจุภัณฑ์พลาสติก (Plastic Packaging) หลากหลายชนิด หลากหลายประเภท 

ที่ีมีคุณภาพทัดเทียมกับ Brand ชั้นนำ ให้คุณเลือกใช้กับสินค้าของคุณ อาทิเช่น 

แก้วน้ำกาแฟพลาสติก  แก้วชานมไข่มุก กล่องเบเกอรี่  กล่องอาหาร  ถุงพลาสติก ถุงแก้ว เป็นต้น 

ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าแยกตามประเภทสินค้าด้านล่างนี้ 

Visitors: 7,943