กลุ่มบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Packaging)

เรามี บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (ฺECO-Packaging) หลากหลายชนิด หลากหลายประเภท 

ให้คุณเลือกใช้กับสินค้าของคุณ อาทิเช่น แก้วน้ำกาแฟพลาสติก   กล่องอาหาร  เป็นต้น 

ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าแยกตามประเภทสินค้าด้านล่างนี้

 

  แก้วพลาสติก  

หลอด BIO

  กล่องอาหาร Fest   กล่อง Gracz
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

 

 

Visitors: 7,943