กลุ่มบรรจุภัณฑ์กระดาษ (Paper Packaging)

เรามี บรรจุภัณฑ์กระดาษ (Paper Packaging) หลากหลายชนิด หลากหลายประเภท 

ที่ีมีคุณภาพทัดเทียมกับ Brand ชั้นนำ ให้คุณเลือกใช้กับสินค้าของคุณ อาทิเช่น 

แก้วน้ำกาแฟกระดาษ  แก้วกาแฟร้อน กล่องอาหารว่าง  กล่องอาหาร  ถุงกระดาษ ทิชชู่ กระดาษรองแก้ว เป็นต้น 

ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าแยกตามประเภทสินค้าด้านล่างนี้ 

 

 

Visitors: 7,943