กลุ่มบรรจุภัณฑ์กระดาษ (Paper Packaging)

เรามี บรรจุภัณฑ์กระดาษ (Paper Packaging) หลากหลายชนิด 

ให้คุณได้เลือกใช้ ด้วยคุณภาพเดียวกันกับที่ Brand ชั้นนำใช้

 เช่น แก้วน้ำ แก้วกาแฟกระดาษ  แก้วกาแฟร้อน กล่องอาหารว่าง  กล่องอาหาร  ถุงกระดาษ ทิชชู่ กระดาษรองแก้ว เป็นต้น 

ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าแยกตามประเภทสินค้าด้านล่างนี้ 

 

 

Visitors: 31,061